De Vlaamse Regering wil samen met lokale besturen prioritair werk maken van veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. Ze maakt 30 miljoen euro subsidiemiddelen vrij om knelpunten aan te pakken. Vlaanderen subsidieert projecten voor maximaal 50 procent, met een plafond van 100.000 euro per schoolroute. Uit de verschillende subsidieaanvragen selecteerde het Agentschap Wegen en Verkeer ook vier projecten in Wevelgem. 

Verlichte voetgangersoversteekplaatsen

“Het eerste knelpunt ligt ter hoogte van de Menenstraat 464, langs de route van en naar basisschool De Posthoorn. Daar komt straks een nieuwe verlichte voetgangersoversteekplaats, met een geraamde kostprijs van 24.025,80 euro. Het tweede knelpunt betreft het tracé tussen de Kortrijksestraat 395 en de Menenstraat 562. Daar komen er drie nieuwe verlichte voetgangersoversteekplaatsen met een rustpunt en krijgen ook de bestaande oversteekplaatsen punctuele verlichting. De totale investering  hiervoor wordt geraamd op  148.951,28 euro. De exacte timing voor de werken aan deze twee knelpunten ligt nog niet vast”, verduidelijkt Bert Maertens.

Verkeerslichten ter hoogte van de Gullegemstraat

Ook op de schoolroutes tussen Wevelgem en Gullegem en de scholen in de beide kernen worden twee knelpunten straks veiliger. Zo komen er ter hoogte van de Gullegemstraat 271 verkeerslichten met een aparte fase voor fietsers. “Deze realisatie maakt deel uit van de werken aan het verkeerscomplex Kortrijk West en de aansluiting van de  R8 met de A19. De kostenraming voor de verkeerslichten bedraagt momenteel 165.289,26 euro. De werkzaamheden starten normaliter in het tweede kwartaal van volgend jaar. Op het vierde knelpunt, het kruispunt van de Rijksweg met de Gullegemstraat, zijn de werken al uitgevoerd. Hier is het fietspad omgeleid en kwam er een aparte verkeerslichtenfase voor fietsers ”, besluit volksvertegenwoordiger Maertens.

N-VA Wevelgem reageert tevreden

Fractieleider Filip Daem van N-VA Wevelgem reageert opgetogen. “Voor een gemeente als Wevelgem, die zich bij uitstek als fietsgemeente wil profileren, maar waar recent uit een enquête van Het Laatste Nieuws bleek dat 70 % bewoners vindt dat de fietsveiligheid voor kinderen ondermaats is, zijn deze Vlaamse investeringen bijzonder welkom. Als we nog meer kinderen op de fiets en minder auto’s in het straatbeeld willen krijgen, dan moet ook het gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid hierin durven nemen. Daar blijven wij met onze lokale N-VA afdeling voor ijveren in de gemeenteraad van Wevelgem”.

 

Onderwerpen