De gemeenteraad van Waregem stemde op 2 juli 2019 al in met de overdracht van de weg. Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens: “De Vlaamse Regering bepaalt welke wegen op het grondgebied van die gemeente als gewestweg beschouwd worden. Als bestaande wegen of weggedeelten niet langer beschouwd worden als een gewestweg, dan worden ze beschouwd als een gemeenteweg op voorwaarde dat de gemeenteraad daarmee instemt.  En dat is vorig jaar al gebeurd. Nu heeft ook de Vlaamse Regering de overdracht goedgekeurd”.

Stad kan korter op de bal spelen

Het gedeelte  van de gewestweg Westerlaan-Zuiderlaan dat overgaat naar de stad strekt zich uit van  kilometerpunt 3,936 tot  4,520.  Voor de Vlaamse Regering betekent de overdracht een jaarlijkse besparing van 5439,36 euro. “De onderhoudskosten komen nu ten laste van Waregem. Het Waregemse stadsbestuur  dient het  wegvak wel nog in goede staat brengen. Ze krijgt  hiervoor een investeringssubsidie van 114 960,29 euro”, verduidelijkt Bert Maertens.  Het Agentschap Wegen en Verkeer informeert binnenkort de stad Waregem en de lokale politiezone.  

"De overdracht laat de stad toe om nog meer haar eigen mobiliteitsbeleid te voeren. De ring rond Waregem is een erg belangrijke verkeersader voor iedereen die Waregem binnen en buiten wil rijden. Stad Waregem kan nu, zonder goedkeuring van het Vlaamse niveau, korter op de bal spelen om mobiliteitsproblemen aan te pakken. Dat is een goede zaak", vertelt Michiel Vandewalle, de fractievoorzitter van N-VA/Open Vld in de gemeenteraad van Waregem.