Vlaanderen draagt deel van ringweg over aan stadsbestuur van Waregem

Door Bert Maertens op 11 mei 2020

Een gedeelte van de gewestweg R35 Westerlaan -Zuiderlaan gaat binnenkort over naar de stad Waregem. Dat besliste de Vlaamse Regering op vrijdag 30 april. Voor de overname van dit gedeelte van de ringweg krijgt het stadsbestuur een investeringssubsidie van  115 000 euro. Met dit bedrag dient Waregem het wegdek wel nog in een goede staat te brengen.

 

De gemeenteraad van Waregem stemde op 2 juli 2019 al in met de overdracht van de weg. Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens: “De Vlaamse Regering bepaalt welke wegen op het grondgebied van die gemeente als gewestweg beschouwd worden. Als bestaande wegen of weggedeelten niet langer beschouwd worden als een gewestweg, dan worden ze beschouwd als een gemeenteweg op voorwaarde dat de gemeenteraad daarmee instemt.  En dat is vorig jaar al gebeurd. Nu heeft ook de Vlaamse Regering de overdracht goedgekeurd”.

Stad kan korter op de bal spelen

Het gedeelte  van de gewestweg Westerlaan-Zuiderlaan dat overgaat naar de stad strekt zich uit van  kilometerpunt 3,936 tot  4,520.  Voor de Vlaamse Regering betekent de overdracht een jaarlijkse besparing van 5439,36 euro. “De onderhoudskosten komen nu ten laste van Waregem. Het Waregemse stadsbestuur  dient het  wegvak wel nog in goede staat brengen. Ze krijgt  hiervoor een investeringssubsidie van 114 960,29 euro”, verduidelijkt Bert Maertens.  Het Agentschap Wegen en Verkeer informeert binnenkort de stad Waregem en de lokale politiezone.  

"De overdracht laat de stad toe om nog meer haar eigen mobiliteitsbeleid te voeren. De ring rond Waregem is een erg belangrijke verkeersader voor iedereen die Waregem binnen en buiten wil rijden. Stad Waregem kan nu, zonder goedkeuring van het Vlaamse niveau, korter op de bal spelen om mobiliteitsproblemen aan te pakken. Dat is een goede zaak", vertelt Michiel Vandewalle, de fractievoorzitter van N-VA/Open Vld in de gemeenteraad van Waregem

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is