In het kader van het Vlaamse Relanceplan investeert de Vlaamse Regering in 2021 335 miljoen euro voor de vernieuwing en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In West-Vlaanderen kunnen  32 fietsprojecten putten uit die middelen. Eén van de projecten strekt zich uit langs de N341 in Oostende. 

Asfalt vervangt betonnen fietspad

Bert Maertens: “Het betonnen fietspad in de Duinkerkseweg wordt opgebroken en vervangen door asfalt. Asfalt is voor fietsers immers een pak comfortabeler. Daarnaast komt er een nieuwe slemlaag op het deel waar een dubbelrichtingsfietspad is. De voorbereidende studies voor dit dossier werden ondertussen opgestart. In het voorjaar van 2021 volgen het definitieve ontwerp en de aanbestedingsdocumenten. AWV voorziet voor dit project in een budget van 336 000 euro.”

N-VA Oostende reageert opgetogen

Björn Anseeuw (N-VA), Oostends schepen van Mobiliteit, is bijzonder tevreden: “Een fietspad moet in de eerste plaats veilig en comfortabel zijn. Dat de betonnen fietspaden langs de Duinkerkseweg worden heraangelegd in asfalt, is dan ook een mooi opwaardering van onze fietsinfrastructuur. Temeer daar we ook met de stad volop investeren in goede fietsinfrastructuur en het wegwerken van missing links.”