De Vlaamse Regering investeert in 2021 in het kader van het Vlaamse Relanceplan 335 miljoen euro in de verbetering en uitbreiding van fietsinfrastructuur in Vlaanderen. In de provincie West-Vlaanderen zijn er 32 fietsprojecten gepland. Eén project bevindt zich langs de Dudzelestraat en de Sluisstraat in Knokke-Heist.

“Doel van het project is het comfort voor de gebruikers van het fietspad langs deze gewestweg tussen Brugge en Sluis te verbeteren”, stelt Bert Maertens. “Het gemeentebestuur van Knokke-Heist zal een studie laten uitvoeren voor het beste scenario.  Ofwel blijft het fietspad binnen het bestaande wegprofiel, ofwel worden ze vrijliggend. In de loop van 2021 volgen het gedetailleerde ontwerp en de aanbestedingsprocedure. De Vlaamse Regering voorziet in een budget van 396.000 euro voor de uitvoering van dit project."

N-VA Knokke-Heist reageert opgetogen

Cathy Coudyser, fractieleider voor de N-VA in de gemeenteraad van Knokke-Heist en Vlaams volksvertegenwoordiger, is bijzonder tevreden.  “Veilige en comfortabele fietspaden helpen ons de broodnodige mobiliteitsshift in Knokke-Heist te realiseren.  Tegelijk heeft ook onze badstad plannen om het verkeer langs de Dudzelestraat te  vertragen in de omgeving van de Westerntoren. Zo wordt het ook in Westkapelle straks aangenamer en veiliger langs de N376”.