Verkeer tussen Ruddervoorde en Brugge steeg met 26 %

Uit de cijfers die Maertens opvroeg, blijkt dat de verkeerstoename het grootst is tussen Ruddervoorde en Brugge. In beide rijrichtingen was er tussen 2010 en 2018 een stijging met 26 procent, zowel op weekdagen als tijdens het weekend. Naarmate je de E403 richting Kortrijk afzakt, daalt de toename. “Maar zelfs tussen Roeselare en Lichtervelde steeg het aantal voertuigen met één vijfde”, verduidelijkt Maertens.

Steeds meer hinderongevallen op E403

Ook het aantal ongevallen met hinder (opgemerkt door of gemeld aan het Verkeerscentrum) is de afgelopen tien jaar opvallend gestegen. “In 2011 waren er op de E403 tussen Moorsele en Brugge in de richting van Brugge 17 ongevallen. In 2019 waren er dat 43. Dat is een stijging met 150 procent. In de omgekeerde richting steeg het aantal ongevallen van 18 in 2011 naar 36 in 2019, een verdubbeling. Dat zijn allemaal signalen dat de verkeersdrukte op de E403 de afgelopen jaren enorm is toegenomen. Ik hoop dat de aangekondigde studie daar op termijn een oplossing kan voor bieden”, besluit Maertens.