“Tijdens de tweede fase van de werken komt er aan het nieuwe knooppunt aan de Kaaskerkestraat een nieuwe rotonde. Verder gebeuren er diverse ingrepen om de nieuwe gewestweg te verbinden met deze rotonde. Langs de omleidingsweg komt een volwaardig vrijliggend fietspad dat verbonden wordt met het bestaande fietspad naast de spoorweg. Tenslotte maakt Aquafin van de werken gebruik om de riolering langs de Kaaskerkestraat te vernieuwen”, weet Bert Maertens.

Timing volgende fases ligt nog niet vast

Bert Maertens: “De kosten voor de werken worden momenteel geraamd op 4,25 miljoen euro. Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet in 3,15 miljoen euro, terwijl de kosten voor Aquafin worden ingeschat op 1,1 miljoen euro”. Met de nieuwe omleidingsweg wil de Vlaamse overheid het doorgaand verkeer uit het stadscentrum van Dikmuide houden. De volledige aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg gebeurt in verschillende fases en wordt gespreid over verschillende jaren. De exacte timing voor de volgende fases ligt nog niet vast. 

N-VA Diksmuide reageert opgetogen

Koen Coupillie, fractieleider van N-VA Diksmuide, reageert tevreden: “Dit dossier werd tientallen jaren gekenmerkt door stilstand en beloftes. Veel inwoners hadden de hoop op een zuidwestelijke omleidingsweg al lang opgegeven. Dankzij de Vlaamse overheid kan ook de tweede fase van dit project vlot starten. Zo zal de verkeerknoop in onze stad op termijn toch opgelost geraken”.