In 2023 plant de Vlaamse Waterweg noodzakelijke renovatiewerken aan de centrumbrug. De stad grijpt deze werken aan om de centrumbrug veiliger in te richten en te vergroenen. “Op de westelijke kant van de brug komt één lange, groene fiets- en wandelzone. Het autoverkeer krijgt ruimte op de oostzijde van de brug”, legt burgemeester Maertens uit.

De omgeving van de centrumbrug en de Korenmarkt wordt zo niet alleen verkeersveiliger, we verfraaien er ook het uitzicht. Meer groen, aangename terrasruimte op de Korenmarkt en gezellige ontmoetingsruimte zijn daarbij de doelstellingen.Die gezellige ontmoetingsruimte willen we graag doortrekken naar de Melkmarkt, een van de mooiste pleintjes van onze stad. Door het plein te ontharden, te vergroenen en gezellig in te richten, willen we van de Melkmarkt een bruisende plek maken.

Ook op de Dam in Emelgem liggen heel wat kansen om te ontharden en te vergroenen. Door een knip in de Noordkaai kunnen we Wandel op de Mandel verder doortrekken en een fiets- en wandelpad met aantakking op de centrumbrug aanleggen.

Veilig op weg in het stadscentrum

Het uitgangspunt van de plannen blijft om het stadscentrum optimaal bereikbaar te houden voor alle weggebruikers vanuit alle hoeken van de stad. Daarom zal de verkeerssituatie in enkele omliggende straten wijzigen. Zo zal de rijrichting van de Brugstraat, Grote Markt, Marktstraat en Nieuwstraat omgedraaid worden. “Zo creëren we veilige ruimte voor alle weggebruikers in het hart van onze stad”, besluit de burgemeester.

Op 26 maart organiseert de stad een infomarkt in de Leest voor alle Izegemnaren. Inwoners kunnen de plannen bekijken, extra uitleg krijgen en hun vragen en suggesties delen. Wie er die dag niet bij kan zijn, kan na 26 maart op afspraak terecht bij de dienst mobiliteit. Voor de betrokken handelaars is er op 21 maart een overlegmoment.