Het kanaal Roeselare-Leie wordt momenteel voornamelijk gebruikt door vrachtschepen. In de toekomst zal het vrachtverkeer op het kanaal nog toenemen: het Seine-Scheldeproject zal er ongetwijfeld voor zorgen dat meer en meer bedrijven ervoor kiezen hun transport via het water te organiseren”, aldus Bert Maertens. Toch biedt het kanaal nog meer mogelijkheden. “Ik speel al een tijdje met de gedachte: waarom leggen we geen waterbus in op het kanaal? Zo’n waterbus zou het ganse traject kunnen afleggen, van Roeselare tot Ooigem en terug. Veel bedrijven zijn gevestigd langs het kanaal; werknemers zouden perfect deze waterbus kunnen nemen in plaats van aan te schuiven in de file.

Nood aan studie

De precieze mogelijkheden moeten het onderwerp worden van een studie. Ik roep alvast de gemeentebesturen van de kanaalgemeenten op om hierover na de gemeenteraadsverkiezingen gezamenlijk werk van te maken. Dit kan een gespreksthema worden binnen de vervoersregio Midwest”, aldus Bert Maertens. “Ook het kostenplaatje is nog onduidelijk. Maar toen ik enkele weken terug in Antwerpen was, waar er al een tijdje zo’n waterbus wordt ingelegd, kon ik met eigen ogen de meerwaarde ervan vaststellen”, zo besluit Bert Maertens.